SPONSRING
Resurscenter stödjer olika verksamheter på lokal nivå. Senast att få ett bidrag är : 


Autoserviceracing

Falkenbergs handikapps- idrott

Kvinnojouren i Falkenberg