VAD ÄR RESURSCENTER?

"Vi vet att det finns en plats för varje människa. Alla bär på resurser som är till nytta och ingen ska behöva stå utanför arbetslivet"

Resurscenter är en ideell förening av människor för människor med unika förutsättningar och behov.
Verksamhetens inriktning i första hand är att hjälpa människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under en längre period.
Verksamheten har varit igång sedan 1999 i namnet Falkservice och i samband med byte av lokaliteter under våren 2012 bytte vi namn till Resurscenter Falkenberg.
Resurscenter har utfört allehanda uppdrag för olika företags räkning. Vad vi kan utföra är beroende på vilken kompetens vi har i verksamheten vid det aktuella tillfället, men vi har alltid kompetens för följande uppdrag:

Monteringsarbeten
Paketeringsarbeten
Lättare tillverkningsarbete


Genom arbetsträning och rehabilitering vill vi förbereda de människor som finns i vår verksamhet inför arbetslivet.
Med ett samarbete med myndigheter och andra organisationer vill vi fånga upp människor så tidigt som möjligt för att kunna hjälpa till med rätta åtgärder i form av arbetsträning, utbildning eller rehabilitering.
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, myndigheter och organisationer.

Resurscenter ska vara en plats för utveckling, en plats att bygga vidare på varje individs egenskaper och kompetens.
Huvudmålet med vår verksamhet är att så många som möjligt av våra deltagare ska så småningom ta sig vidare ut på arbetsmarknaden, antingen via arbete eller praktik. 
Ett förberedande steg helt enkelt.
Vårt breda kontaktnät med små – och medelstora företag i närområdet gör att vi kan förmedla arbetstillfällen åt våra deltagare.


Vi söker konstant nya samarbetspartners.
Skicka gärna en förfrågan till oss om vad ni hade behövt hjälp med inom just erat företag!

Vill ni veta mer om våran verksamhet, kontakta oss gärna via:

Telefon: 0346-483 70   E-post: info@resurscenter.com