VAD ÄR RESURSCENTER?

Vi är en ideell förening av människor för människor med unika förutsättningar och behov.
Verksamhetens inriktning i första hand är att hjälpa människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under en längre period.
Verksamheten har varit igång sedan 1999 i namnet Falkservice och i samband med byte av lokaliteter under våren 2012 bytte vi namn till ResursCenter Falkenberg.

Resurscenter har utfört allehanda uppdrag för olika företags räkning. Vad vi kan utföra är beroende på vilken kompetens vi har i verksamheten vid det aktuella tillfället, men vi har alltid kompetens för följande uppdrag:
 

Lättare monteringsarbeten
Paketeringsarbeten
Trädgårdsarbete, klippning av gräsmattor m.m
Bilvård av fordon

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen,myndigheter och organisationer.

Vi vet att det finns en plats för varje människa. Alla bär på resurser som är till nytta och ingen ska behöva stå utanför arbetslivet.

Genom arbetsträning och rehabilitering vill vi förbereda de människor som finns i vår verksamhet till arbetslivet.
Med ett samarbete med myndigheter och andra organisationer vill vi fånga upp människor så tidigt som möjligt för att kunna hjälpa till med rätta åtgärder i form av arbetsträning, utbildning eller rehabilitering.
Vårt breda kontaktnät med små – och medelstora företag i närområdet gör att vi kan förmedla arbetstillfällen.

ResursCenters facebooksida


Vi söker konstant nya samarbetspartners!
Skicka gärna en förfrågan om vad ni önskar hjälp med.

Vill ni veta mer om vår verksamhet så når ni oss på:

Telefon: 0346-483 70

E-post: info@resurscenter.com