Fakta

Resurscenters uppdrag är att hjälpa dig som har hamnat vid sidan av arbetsmarknaden, att komma vidare i arbete, studier eller praktik.
Hos oss har du möjlighet att prova på olika saker och tillsammans med vår engagerade personal hjälper vi dig att se nya möjligheter, som kan utveckla dina färdigheter, talanger och erfarenheter.
ResursCenter kan utföra lättare monterings/packningsjobb åt företag i närområdet med omnejd Falkenberg.

ResursCenter erbjuder hjälp med "praktisk svenska" både i lärosal samt inom våra olika verksamhetsområden.
Detta har visat sig vara väldigt framgångsrikt, då många har yrkeskompetens inom sitt område, men har ett behov av att förbättra talförståelsen avseende det svenska språket.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och organisationer.