PRAKTISK SVENSKA 

Resurscenter erbjuder hjälp med "praktisk svenska" både i lärosal samt inom våra olika verksamhetsområden. Detta har visat sig vara väldigt framgångsrikt, då många har yrkeskompetens inom sitt område, men har ett behov av att förbättra talförståelsen avseende det svenska språket.