ORD FRÅN DELTAGARE 

Namn: Mousa 
Ålder: 55
Bosatt: Falkenberg 

Hur fick du reda på att Resurscenter fanns?
Genom Arbetsförmedlingen.
Hur länge har du vart här? 
I snart fyra månader och trivs väldigt bra.
Hur tycker du att det fungerar med att förstå och prata svenska på Resurscenter? 
Jag tycker det fungerar mycket bra,jag har lärt mig mycket under bara dessa fyra månaderna hittills  genom att prata med det andra deltagarna och personalen. Det har hjälpt mig att utveckla min svenska.
Vad tycker du är det bästa med Resurscenter? 
Att få komma ut i en sysselsättning, komma in i rutiner igen, testa på olika sorters arbeten så som montering, packning, men ändå har jag tid till att arbeta på mitt CV och söka jobb.
Att både personal och andra deltagare är trevliga. Och att jag får öva på min svenska, såklart. 
Hur ser dina planer ut efter Resurscenter? Något speciellt mål? Förhoppningar?
Jag hoppas ju såklart att jag kommer få ett arbete, men inom vilket område det får framtiden utvisa.


Namn: Micheal 
Ålder: 58
Bosatt: Falkenberg

Hur fick du reda på att Resurscenter fanns?
Det var arbetsförmedlingen som tipsade om dom, men jag visste redan lite om företagets verksamhet då jag jobbat på en tidigare arbetsplats tillsammans med Peter, chefen på Resurscenter.
Hur länge har du vart på Resurscenter?
I tre veckor men det känns längre, man kommer snabbt in i rutinerna här och in i en fin gemenskap.
Vad tycker du har vart bäst med din tid på Resurscenter hittills?
Att det finns en hjälpsam personal och en go stämning.
Man har mycket valmöjligheter, att testa sig fram genom olika arbetsuppgifter, det som passar en bäst utifrån sina egna förutsättningar.
Hur ser dina planer ut efter Resurscenter? några speciella mål eller förhoppningar?
Jag hoppas då att jag har fått tag i ett arbete. Förhoppningsvis inom mekanik , ett område jag jobbat inom tidigare.